wirtualnaasystentka.pl

Czym jest umiejętność pracy w zespole?

praca w zespole

Umiejętność pracy w zespole to umiejętność miękka, która chyba najczęściej wpisywana jest CV 🙂 Czy każdy z nas rzeczywiście potrafi dobrze pracować w zespole? 

Czym jest praca w zespole?

Po pierwsze należy odróżnić pracę zespołową od grupy osób wspólnie pracujących. Jeśli mówimy o pracy zespołowej możemy wyróżnić trzy rodzaje znaków związane z:
– celami,
– poszczególnymi pracownikami,
-interakcjami.

Wspólne cele – wszyscy członkowie zespołu mają te same cele. Określenie wspólnych celów w zrozumiały dla każdego sposób jest kluczowym warunkiem efektywnej pracy zespołowej. Każdy z członków zespołu musi znać założenia grupy oraz kierunek polityki firmy. 

Zintegrowani pracownicy – to przede wszystkim pracownicy, którzy:
– wysłuchują opinii innych członków teamu,
– otwarcie omawiają swoje problemy,
– szukają rozwiązań a nie winnych,
– znają priorytety zespołu i dążą do ich realizacji,
– szanują, pomagają i wspierają innych w rozwoju.

Umiejętność pracy w zespole

Umiejętność pracy w zespole musimy przede wszystkim definiować przez: 

  • identyfikowanie wspólnych celów,
  • wspieranie pracowników,
  • słuchanie,
  • uczestniczenie w pracy zespołu,
  • ocenianie doświadczeń i wyciąganie wniosków.

Umiejętności określania wspólnych celów – ta umiejętność nie jest taka prosta jakby mogło się wydawać. Zespół, który współpracuje powinien się od czasu do czasu zatrzymać i przeanalizować założenia i metody pracy w firmie, szczególnie wtedy jeśli otrzymuje nowe zadanie. Na samym początku należy jasno określić cele i sposób realizacji zadania. Umiejętność ustalania założeń, które przyczynią się do sukcesu, jest niezbędnym warunkiem efektywnej pracy zespołowej.

Umiejętność wspierania pracowników – jest to zdolność dostrzegania i wykorzystywania umiejętności wszystkich pracowników w zespole. Jest to zachęcanie ich do pełnego uczestnictwa, zauważania i wyrównania ich słabości, dodawania im wsparcia i otuchy w grupie i poza nią. Jeżeli wydaje Ci się, że dana osoba w grupie postępuje niewłaściwie to nie krytykujesz jej by podkreślić jej nieudolność. Starasz się to skomentować tak aby w sposób konstruktywny zwrócić uwagę na niedociągnięcia. 
 

Słuchanie – jeżeli chcemy aby każdy członek naszego zespołu aktywnie uczestniczył w pracy to musimy się liczyć z tym, że sporo czasu poświęcimy na słuchanie. Bardzo częstym problemem jest to, że często myślimy o tym co sami za chwilę powiemy zamiast wsłuchiwać się w to co inni mówią teraz. Czasami zdarza się również, że nie rozumiemy tego co mówią inni ponieważ  nakładamy na ich słowa własną interpretację. Musimy również brać pod uwagę, że niektórzy ludzie mają problemy ze sprecyzowaniem myśli i potrzebują więcej czasu na sformułowanie swoich pomysłów. Zaakceptujmy to i dajmy czas aby każdy z członków zespołu miał swoje tzw. pięć minut.

Umiejętność uczestniczenia – należy pamiętać o tym, że efektywny zespół potrafi wykorzystać potencjał wszystkich członków zespołu. Każdy członek w zespole odgrywa wyznaczoną rolę i jego potencjał jest wykorzystany. Jeżeli zespół do którego należysz ma problem techniczny a ty masz wiedzę pomocną w jego rozwiązaniu to już na początku powinieneś ją wykorzystać aby twój zespół szybko i spranie uporał się z problemem. 

Umiejętność uczenia się i wyciągania wniosków – członkowie zespołu powinni analizować to w jaki sposób podeszli do zadania i jaki mieli w jego realizacji udział. Powinni się zastanowić czy należycie wykorzystali dostępny czas i środki na zadanie, czy zdobyli i zastosowali wszystkie możliwe informacje. 

Podsumowując aby dobrze pracować w zespole członkowie muszą nauczyć się ustalać wspólne cele oraz powinni wspierać pozostałych członków zespołu w ich osiągnięciu. Niezbędne jest również aktywne słuchanie oraz wyciąganie wniosków. Te umiejętności z pewnością zwiększą efektywność pracy w każdej firmie.